WNK skogstjänster

WNK utför slutavverkningar och gallringar i såväl barr som lövskog oavsett ålder, både maskinellt och manuellt, eller i kombination. Vi kan erbjuda enbart huggning eller enbart skotning. Ingen avverkning är för liten.

Bra netto och snyggt resultat. Gallring utförs med så stor hänsyn tagen till den framtida skogen som möjligt och i övrigt enligt uppdragsgivarens önskemål.

Vi arbetar som regel till fast pris per m3.

Vi utför också röjning och plantering, och kan skaffa plantor till konkurrensmässiga priser, om beställning görs i god tid.

Vi har även en röjmaskin till kantklippning av grenar och gräs längs med vägar osv.

Skogsägaren kan fritt sälja sitt virke till vilka köpare som önskas, liksom vi kan erbjuda att skaffa köpare till allt virke.