Specialfällning

Inte bara skogshuggare

Vi utför komplicerade och svåra trädfällningar t ex i tätbebyggda områden då hus och andra hinder försvårar säkra fällningar. Då tar vi även hjälp av skylift och vinschar om de behövs.