Grävarbete

Även grävarbete

 

Vi utför diverse grävjobb såsom skogsbilvägar, vändplaner, dikning, dammbyggen mm